Proč do toho jdeme?

Nejsme politici. Nezastáváme žádné volené funkce a do zastupitelstva naší obce kandidujeme vůbec poprvé. Nechceme dále jen přihlížet, jak naše obec již 20 let stojí na místě, zatímco okolní obce a města se rozvíjejí a pracují ve prospěch svých občanů.

Chceme aktivně pomoci a přispět, aby se v naší obci žilo lépe. Chceme změnu. Chceme, aby skončily velkopanské manýry současného vedení obce, pro které je občan často jen obtížným hmyzem. Obec nechápeme, jako vrchnost, ale jako společenství nás všech, co v Doubravě žijeme. A záleží proto jen na nás všech, jak se nám bude v naší obci žít.

Nestavíme si domy v Beskydech a neplánujeme naši obec opouštět. V Doubravě žijeme a žít budeme, i proto nám na ní záleží.

Nepropásněme 10. a 11. října šanci změnit Doubravu k lepšímu. Neztrácejme další 4 roky. Ukažme ve volbách, že chceme změnu.

Naše budoucnost

Volební program sdružení Naše Doubrava pro obecní volby 2014

Obec bez dluhů

Velká rodina, to je obec. A stejně jako každá rodina musí i obec umět hospodařit bez zbytečných dluhů a aktivně získávat dodatečné příjmy z nejrůznějších dotačních titulů. Výhodou naší obce je, že každoročně dostává nemalé peníze jako kompenzaci za nepříjemnosti spojené s těžbou uhlí. Jsme přesvědčeni, že tyto peníze se mají v prvé řadě vracet zpět občanům, protože právě občané jsou ti, kdo cítí omezení spojené s těžbou na vlastní kůži.

Chceme proto:

 1. Vyrovnaný rozpočet.
 2. Snížit daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí).
 3. Přivést peníze z evropských fondů .
 4. Finančně podporovat ozdravné pobyty pro děti.
 5. Finančně podporovat zájmovou činnost dětí.

Obec bez korupce

Věříme, že obec je tady pro občany a ne občané pro obec. Nikdo by proto neměl být nucen, aby si bral dovolenou vždy, když potřebuje něco vyřídit na úřadu. Obecní záležitosti jsou věcí nás všech. Občan by tak vždy měl mít možnost kontrolovat, jak jím volení zástupci hospodaří s obecním majetkem nebo jak zastupitelé hájí jeho zájmy. Věříme v otevřenost. Odmítáme proto zákulisní dohody i špinavé kšefty s OKD a jejich lobbyisty.

Chceme proto:

 1. Bránit při jednání s OKD zájmy občanů a účinně jim v jednání pomáhat.
 2. Zveřejňovat obecní smlouvy na internetu.
 3. Prodloužit úřední hodiny úřadu a otevírací dobu knihovny ve vybraných dnech do 18.00hodin.
 4. Dopředu zveřejňovat materiály k projednání na zastupitelstvu.
 5. Zveřejňovat, jak zastupitelé hlasovali na zastupitelstvu..

Obec pro život

Obec vnímáme v prvé řadě, jako společenství lidí a právě lidem má obec sloužit. Prvořadým posláním každého starosty a zastupitele není vrchnostenské rozhodování, ale starost a snaha, aby se občanům žilo v obci lépe.

Chceme proto:

 1. Opravit silnice a zlepšit na nich ve vybraných úsecích bezpečnost instalací retardérů.
 2. Posílit spoje MHD a zastřešit autobusovou zastávku Na Hranicích.
 3. Vybudovat víceúčelové hřiště – veřejné sportoviště.
 4. Podporovat konání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 5. Zlepšit vybavenost odborných učeben.
 6. Rozšířit veřejné osvětlení.
 7. Zvýšit kvalitu zimní údržby a péče o obecní zeleň.
 8. Vybudovat Na Hranicích dětské hřiště.
 9. Prodloužit otevírací dobu obecní knihovny.
 10. Pořídit pevné nádoby na bioodpad.
 11. Přivézt do obce zpět obchody a služby, jako například lékárnu, a podporovat podnikání a živnosti.
 12. Jednat s OKD, aby plnily své povinnosti a řádně sekaly své pozemky.
 13. Pomoci nájemníkům ve finských domcích při jednání s RPG.
 14. Bránit účelovému sestěhování nepřizpůsobivých a problémových osob do obce.
 15. Přednostní nájem obecních bytů občanům obce.
 16. Instalovat plastové poklopy na kanalizaci, abychom zamezili rozkrádání obecního majetku a zvýšili bezpečnost provozu na silnicích i chodnících.

Kontakt

Rádi si vyslechneme Vaše názory. Kontaktovat nás můžete emailem na: info@nasedoubrava.cz nebo poštou na adrese:

 • Jiřina Ferenčíková
 • Doubrava 941
 • 735 33 Doubrava

Mobilní verze